naša filozofia

Vývoj softvéru berieme osobne. Práca je našou vášňou, a preto nedodávame polovičné riešenia. Neustále sa vzdelávame, sledujeme nové trendy a praktiky vývoja softvéru. Pri výbere technológií však zostávame pragmatickí a nepodliehame hype-u. Vieme, že náš softvér má riadiť vaše procesy a biznis, a preto je našou prioritou dodať udržiavateľné a flexibilné riešenia.

ako pracujeme

Vypočujeme

si vás a navrhneme riešenie na mieru. Vieme, že vzájomné porozumenie je kľúčové, preto si spolu naskicujeme podobu možného riešenia.

Vyvinieme

vám softvér podľa vašich požiadaviek prostredníctvom vhodných technológií. Sme zástancovia open source-u, naše riešenia teda nepodliehajú licenčným poplatkom.

Otestujeme

dodané riešenie, unit testy sú samozrejmosťou. Schopnosť softvéru zvládať konkrétny nápor používateľov preukážeme prostredníctvom záťažových testov.

Prevádzkujeme

dodaný softvér na našich alebo vašich serveroch, či už fyzických, virtuálnych alebo kontajnerizovaných. Dohliadneme na jeho bezproblémový chod.