ITMS2014+

Klient
Atos IT Solutions and Services
Dátum realizácie
2013 - 2017
Technológie
JavaGoJavaScriptApache WicketHibernateSpringPostgreSQLElasticsearchLogstashKibanaApache CXFApache ShiroJettyHA ProxyFreeBSDPrometheusGrafanaZabbix
Služby
Architektúra Analýza Vývoj Integrácie Záťažové testovanie PostgreSQL support Konfiguračný manažment Správa serverov

Na projekte ITMS2014+ sme spolupracovali formou IT outsourcingu a poskytovali sme celú škálu našich služieb od návrhu architektúry, cez implementáciu, integrácie s inými systémami, až po záťažové testovanie, konfiguračný manažment a prevádzku testovacej infraštruktúry.

Návrh architektúry

ITMS2014+ je rozsiahly projekt. Pri návrhu architektúry sme dbali predovšetkým o to, aby bol systém výkonný, testovateľný a, hlavne, udržiavateľný aj pri zmenách v legislatíve či dodatočných požiadavkách. Architektúra je tiež navrhnutá s ohľadom na produktivitu vývojárov. Vývojové prostredie nevyžaduje externé závislosti v podobe remote databáz, LDAPu a podobne. Všetky závislosti na 3rd party systémoch sú mock-ované. Týmto sa nám podarilo výrazne znížiť cenu vývoja a zvýšiť produktivitu.

Vývoj

ITMS2014+ je obrovský projekt. Obsahuje viac ako 1800 obrazoviek používateľského rozhrania, viac ako 1400 databázových tabuliek a pohľadov a takmer 2 milióny riadkov zdrojového kódu. V jeho vrchole na ňom pracovalo viac ako 20 vývojárov. Pri takomto rozsahu je podstatné udržať konzistenciu a kvalitu zdrojového kódu, preto sme vyvinuli knižnicu prepoužiteľných komponentov používateľského rozhrania, ktoré sa raz vyvinuli, nadizajnovali, otestovali, a takto odladené ich vývojári používali ako kocky lega, čím sa výrazne zvýšila produktivita a znížila chybovosť. Kvalitu sme kontrolovali aj prostredníctvom pravidelného review kódu - do spoločnej vývojovej vetvy sa dostal iba kód, ktorý prešiel review.

Integrácie

Jednou zo základných požiadaviek systému bola jeho interoperabilita s ostatnými informačnými systémami verejnej správy. Dôraz sa kládol najmä na princíp Jedenkrát a dosť, kedy by si štát nemal opakovane pýtať údaje, ktoré mu už raz boli poskytnuté. Preto sme navrhli a zrealizovali integrácie s účtovným systémom Ministerstva financií a s majoritou informačných systémov spracovávajúcich agendu fyzických a právnických osôb, a to s Integrovaným systémom účtovania fondov, Registrom fyzických osôb, Registrom adries, Registrom právnických osôb, Ústredným portálom verejnej správy (slovensko.sk), Elektronickým trhoviskom, Úradom pre verejné obstarávanie, Registrom trestov, Elektronickými službami katastra nehnuteľností, Centrálnou správou referenčných údajov, Registrom úpadcov, Registrom účtovných závierok a inými.

Záťažové testovanie

V rámci projektu ITMS2014+ sme nič nenechali na náhodu. Pred každým dôležitým releasom sme navrhli, vykonali a vyhodnotili záťažové testy tak, aby sme preukázali výkonnostné charakteristiky systému. A nielen to - systém ITMS2014+ a jeho architektúru sme navrhli tak, aby sme dohodnuté výkonnostné charakteristiky niekoľkonásobne prekonali.

Prevádzka infraštruktúry

Systém ITMS2014+ je prevádzkovaný v dátovom centre Ministerstva financií SR. Okrem toho však pozostáva z niekoľkých staging prostredí, na ktorých sa testujú nové verzie systému, overujú sa chyby, atď. Pre ITMS2014+ sme vybudovali a prevádzkovali štyri staging prostredia a kompletnú infraštruktúru pre automatické buildy a continuous integration.

Prínos pre klienta

Projekt ITMS2014+ nastavil vysokú latku ostatným projektom verejnej správy nielen kvalitou spracovania, ale aj tým, že je kompletne implementovaný prostredníctvom open source technológií. Tým sa výrazne znížila aj jeho cena. Napriek tomu, že šlo o obrovský projekt, podarilo sa nám dodať kvalitný, výkonný a udržiavateľný softvér.