Prieskum IT na základných a stredných školách

Klient
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dátum realizácie
02/2014 - 04/2014
Technológie
ScalaPlay FrameworkAkkaPostgreSQLWin32 APINginx
Služby
Architektúra Záťažové testovanie Optimalizácia SW Správa serverov

Zadanie

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania potreboval na viac ako 3500 základných a stredných školách zistiť počet počítačov a ich konfiguráciu za účelom zhodnotenia ich použiteľnosti pre pripravovaný projekt e-Test. Pre každý počítač bolo treba zistiť jeho HW konfiguráciu, ako napr. typ a model CPU, jeho reálny výkon, model GPU, veľkosť pamäte RAM, veľkosť a počet HDD a ich využitie, reálnu rýchlosť pripojenia na Internet (download, upload, ping time), ale aj stav SW vybavenia, ako napr. verzia a architektúra operačného systému, verzia Microsoft Office balíka, verzia DirectX a ďalších viac ako 40 parametrov. Všetky zozbierané informácie mali byť následne zanalyzované tak, aby NÚCEM vedel vyhodnotiť, na ktorých školách treba obstarať nové počítače vhodné pre využitie v projekte e-Test.

Analýza

Keďže bolo potrebné zistiť stav HW a SW konfigurácie obrovského počtu rôznych PC, bolo nám jasné, že musíme prísť s automatizovaným riešením, ktoré bude vyžadovať iba minimálne vstupy od IT pracovníkov škôl. Vedeli sme, že na školských počítačoch beží OS Microsoft Windows vo verziách od Windows 98 až po - v tej dobe najnovšiu verziu - Windows 8, a práve pre túto rôznorodosť muselo byť riešenie veľmi flexibilné.

Riešenie

Nami navrhnuté a vyvinuté riešenie pozostávalo z dvoch častí: Windows-ového hrubého klienta, ktorý automaticky zisťoval HW a SW konfiguráciu počítačov a backend riešenia, kam boli výsledky merania automaticky uploadované. Backend-ový systém vystavoval REST API na komunikáciu s hrubými klientami a webovú aplikáciu na prácu s uploadnutými výsledkami merania.

Prínos pre klienta

Počas dvoch mesiacov od dodania riešenia zozbieral NÚCEM informácie o viac ako 150 000 počítačoch vo viac ako 3500 školách, a to s minimálnym úsilím IT pracovníkov škôl. Výsledky tohto prieskumu umožnili presne identifikovať školy, ktoré bolo potrebné dovybaviť novými počítačmi tak, aby sa mohli zapojiť do projektu e-Test.