restauracie.sk

Klient
Petit Press
Dátum realizácie
2010
Technológie
JavaSpringHibernateApache WicketLuceneJavaScriptjQueryJasperReportsJavaMailQuartzNGINXJetty
Služby
Architektúra Analýza Vývoj Záťažové testovanie Web design SEO

Restauracie.sk bol prvým projektom, ktorý sme ako tím redByte zrealizovali. Vznikol z našej vlastnej iniciatívy a neskôr sme sa spojili s vydavateľstvom Petit Press (vydavateľ denníka SME). Cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného internetového gastroportálu, ktorý by pomohol návštevníkom reštaurácií lepšie sa orientovať v kvalite a ponuke jednotlivých podnikov. Jadrom systému bola databáza reštaurácií, na ktorú nadväzovali ďaľšie moduly aplikácie. Systém sa skladal z verejnej a neverejnej časti.

Verejná časť - určená širokej verejnosti - poskytovala rozsiahle možnosti vyhľadávania reštaurácií a ich následného hodnotenia. Praktická bola najmä interaktívna mapa reštaurácií, ktorá umožňovala používateľom jedinečný spôsob, ako si nájsť najvhodnejší podnik. Pre potrebu autentifikácie sme využili integráciu so službami Facebook a Google OAuth2. Ďalšou dôležitou súčasťou bolo aj zverejňovanie noviniek, zaujímavostí a článkov zo slovenského a svetového gastrosektora, ktoré sme realizovali prostredníctvom vlastného CMS systému.

Neverejná časť zastrešovala správu portálu, vrátane obchodnej a marketingovej agendy. Bola multipoužívateľským systémom so širokou množinou rolí a oprávnení. Pokrývala komplexnú agendu správy obchodného a marketingového tímu, od zostavenia podkladov, hodnotenia obchodníkov, až po rozsiahle obchodné štatistiky. Tvorila väčšiu a komplexnejšiu časť systému restauracie.sk.

Analýza

Od začiatku projektu sme zastrešovali doménovú aj technickú analýzu vo vlastnej réžii. Tento projekt nás v tomto smere zásadne ovplyvnil a naučil nás premýšľať o softvéri nielen v hraniciach dodanej analýzy, ale aj s ohľadom na celkový prínos pre zákazníka.

Riešenie

Softvérové riešenie bolo postavené na stacku Java, Spring, Hibernate, PostgreSQL, doplnené o riešenia konkrétnych problémov. Klientská časť bola realizovaná prostredníctvom frameworku Apache Wicket, v kombinácii s rôznymi jQuery pluginami.

Projekt restauracie.sk prekročil hranice Strednej Európy, upravenú verziu sme dodávali do Nemecka pre vydavateľstvo Rheinische Post a do Českej republiky pre vydavateľstvo MAFRA. Projekt bolo nutné prispôsobiť pre nemecký a český trh, preto bola súčasťou dodávky aj rozsiahla úprava pôvodnej slovenskej verzie od významnej zmeny grafiky, layoutu, až po integráciu s proprietárnym single-sign-on riešením.