zlavy.sme.sk

Klient
Petit Press
Dátum realizácie
2011
Technológie
JavaSpringHibernateH2JPA2Apache WicketLuceneJavaScriptjQueryJasperReportsJavaMailQuartzXStreamFreemarkerNGINXJetty
Služby
Architektúra Analýza Vývoj Integrácie Záťažové testovanie Web design SEO

Projekt zlavy.sme.sk sme realizovali v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press. Rok 2010 sa niesol na slovenskom internete v duchu prudkého rozvoja tzv. zľavových portálov, ktoré každý deň poskytovali časovo obmedzené výrazné zľavy v rôznych segmetoch, či už sa jednalo o tovar alebo o služby.

Zadanie

V priebehu pár mesiacov bolo dostupných niekoľko desiatok takýchto portálov a ich ponuka sa každým dňom prudko rozrastala. Vznikla tým potreba agregovania, triedenia a prehľadného kategorizovania týchto zliav. Vydavateľstvo Petit Press disponovalo značným marketingovým priestorom, ktorý chcelo v tomto segmente využiť. Bolo treba vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by zľavy prehľadne zobrazovala a vytvárala platformu pre monetizovanie ponuky zliav s tým, že marketingový priestor zahŕňal aj banery umiestňované v hlavných tituloch vydavateľstva (napr. sme.sk, korzar.sk a pod.)

Riešenie

Zľavový agregátor pozostával z viacerých modulov, ktoré riešili jednotlivé parciálne úlohy. Jeden z hlavných bol XML parser, ktorý v pravidelných intervaloch parsoval XML feedy z jednotlivých zľavových portálov, validoval a automaticky opravoval získané vstupy. Následne systém nové zľavy automaticky kategorizoval. Toto bola ideálna oblasť na použitie metód strojového učenia, nakoľko kategorizácia bola dovtedy korigovaná ručne zamestnancom.

Asi najväčšou výzvou na projekte bola realizácia monetizačnej platformy, ktorá umožňovala zľavovým portálom efektívne promovať svoje zľavy. Vybudovali sme sofistikovaný sytém topovania zliav, pričom poradie, v ktorom sa zľavy zobrazovali, riadil algoritmus. Ten zohľadňoval a vyhodnocoval viaceré aspekty nastavenia zliav, ako bolo napr. definovanie ceny za klik, výška provízie, kvalita zľavy z pohľadu predateľnosti atď. Všetky tieto atribúty boli nepretržite vyhodnocované s cieľom zabezpečiť čo najvyšší počet predaných zliav. Súčasťou tohto systému bolo aj publikovanie reklamných bannerov na štýl Google AdSense, ktoré boli široko používané najmä na spravodajskom webe sme.sk a jeho podprojektoch. V neposlednom rade systém spravoval aj rozsiahly mailing list, ktorým boli používateľom zasielané nové zľavy.

Nakoľko celý obsah bol generovaný v reálnom čase (platba za klik, topovanie, affiliate provízie), všetko muselo byť dynamické a svižné. Okrem toho aplikácia rozposielala mesačne viac ako 1 milión emailov.

Prínos pre klienta

Projekt zlavy.sme.sk sa stal najväčším a najnavštevovanejším zľavovým agregátorm na Slovensku. Klon projektu zlavy.sme.sk sme úspešne spustili aj v Českej republike v spolupráci s mediálnou skupinou MAFRA pod názvom raketa.cz.