Register

Klient
Creative Web
Dátum realizácie
2013
Technológie
ScalaJavaSquerylPostgreSQLMondrian OLAP serverApache WicketAkkaApache POIMondrian OLAP serverSaikujQueryApache ShiroCXF REST WebservicesFlying SaucerFreemarkerNGINXJetty
Služby
Architektúra Analýza Vývoj Integrácie Web design Správa serverov

Projekt Register je komplexný účtovný a CRM systém, ktorý používa spoločnosť Creative Web na správu svojich úspešných projektov, ako sú obedovat.sk (už predané), zzz.sk, kam.sk, camarero.sk, bookio.sk, bookio.cz, lunchtime.cz a ďalšie.

Zadanie

Spoločnosť Creative Web prevádzkovala viacero úspešných projektov podobného katalógového charakteru s veľmi podobnou obchodnou stratégiou. Zamestnávala viacero obchodníkov, ktorí aktívne predávali prezentácie na webe v rôznych segmentoch. Po úspešnom predaji prezentácie obchodník zasielal informácie o predaji vývojárom, ktorí následne nastavili webovú prezentáciu na základe predaných služieb a uhradenej faktúry. S rastúcou popularitou jednotlivých projektov spoločnosti Creative Web začali neúmerne narastať náklady na správu týchto projektov, a preto nás Creative Web oslovila za účelom riešenia tohto problému.

Analýza

Uvedenú doménu a jej problémy sme dobre poznali, nakoľko sme realizovali projekt restauracie.sme.sk. V prvom rade sme sa zamerali na deatilné zmapovanie procesov. Absolvovali sme viaceré stretnutia so zainteresovanými zamestnancami na rôznych pracovných pozíciách. Takto sme dokázali pochopiť nedostatky a navrhnúť adekvátne softvérové riešenie. Pre lepšie vizuálne pochopenie sme celý navrhovaný systém zakreslili až na úroveň obrazoviek formou skíc, ktoré sme si detailne prešli so zákazníkom.

Riešenie

Navrhli sme jadro systému, ktoré sme nazvali Register a tiež fungovanie celého ekosystému. Každý modul mal jasne definované zodpovednosti. Vzhľadom na to, že sa jednalo o existujúce projekty, vývoj projektu Register musel prebehnúť v čo najkratšom čase. Preto sme na implementáciu jadra systému zvolili jazyk Scala v kombinácii so Scala ORM Squeryl. Za účelom rýchlej a jednoduchej tvorby šablón emailov, objednávok a faktúr sme vytvorili template engine založený na Flyingsaucer a Freemarker, ktorý umožňoval editovať jednotlivé šablóny formou HTML. Zložité biznis štatistiky, postavené na OLAP, bolo možné prezerať a analyzovať prostredníctvom integrovaného BI (Business intelligence) nástroja. Autorizáciu a autentifikáciu používateľov do tohto multipoužívateľského projektu sme realizovali prostredníctvom knižnice Apache Shiro, ktorú sme už dôkladne poznali z predchádzajúcich projektov.

Integrácie

Nakoľko súčasťou automatizovaných procesov bola aj platba, integrovali sme sa s platobnými bránami viacerých slovenských bánk ako sú napr. Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, TrustPay. Súčasťou implementácie systému bola tiež integrácia s účtovnými systémami Flexibee a MRP, do ktorých bolo možné exportovať faktúry a zákazníkov. V neposlednom rade sa projekt Register integroval s každým z koncových produktov (obedovat.sk, zzz.sk, ...), do ktorých posielal informácie o zaplatených službách, produktoch a prijímal objednávky na nové alebo rozšírené služby.

Prínos pre klienta

Po zavedení nového softvéru do prevádzky a zaškolení pracovníkov sa pozitívne výsledky dostavili takmer okamžite. Skrátila sa doba vybavovania objednávky, faktúry sa zasielali okamžite zákazníkovi, webová prezentácia bola automaticky spustená po obdržaní úhrady faktúry. Zjednotil sa kmeň zákazníkov a odstránili sa duplicity a chyby, nakoľko údaje o zákazníkovi sa nachádzali už len v jednom systéme. Po skončení platnosti predplatených služieb systém automaticky kontaktoval zákazníka s novou ponukou, čím odbremenil obchodný tím od starostí s prolongáciou. Komplexné štatistiky a reporty umožnili vedeniu spoločnosti lepšie vyhodnotiť aktuálny stav a prijať adekvátne riešenia. Register sme tiež integrovali s účtovnými systémami, čo umožnilo automatickú integráciu vystavených faktúr.